Husk fagforeningen når du reiser ut

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
SSNs åpne konferanse 2010


Sett ord på sykepleien - Program for SSNs konferanse.pdf

Videooverføring av konferansen er tilgjengelig på
http://streamsol.vo.llnwd.net/o10/streamingsolutions/1121/ccc/ht/ssn/

 Plenumssesjoner -  Power Point-presentasjoner fra plenumsesjonene fra de av foredragensholderne som har gitt sitt samtykke til dette:

Lisbeth Löpare-Johansson SSNs leder.ppt
Karin Johansson hilsen fra svenske myndigheter.ppt
Jan Mainz Betydningen af arbejdet med kvalitetsindikatorer.ppt
Håkan Sörman Öppna jämförelser.pptx
Liv Rygh Nasjonalt rammeverk.pptx
Jan Mainz Kvalitetsudvikling og indikatormonitorering.ppt
Ulla Gerdin Det multiprof. samarbetet i fackspråket.ppt
David Benton Language taken for granted.ppt
Inge Madsen Sygeplejeindikatorer og terminologi.pptx
Kaija Saranto Samarbete vid terminologiutveckling.ppt


Parallelle sesjoner -   Power Point-presentasjoner fra de parallelle sesjonene fra de av foredragensholderne som har gitt sitt samtykke til dette:

Terminologi - Terminologi Kathy Mølstad.pptx  Terminologi Ulla Gerdin.ppt  Terminologi Inge Madsen.pptx
Smerte Smerte Alfhild Dihle.ppt
Ernæring -  Ernæring Preben Ulrich Pedersen.ppt  Ernæring Inga Thorsdottir.ppt
Fall - Fall Ingibjörg Hjaltadóttir II.pptx   Fall Åsa Andersson.ppt
Trykksår - Trykksår Anne-Birgitte Vogelsang.pptx   Trykksår Karen Bjøro.ppt
Bemanning/normering - Lisbeth Fagerström II.ppt  Normering Aula Kajsa Thorsell.ppt  Aula Hanne Mainz normering.ppt

 

SSN fyller år!

ssn-90-ára-SSN.PNG


Den 6. september 1920 inviterte Dansk Sygeplejeråd nordiske sykepleiere til det første fellesmøtet som skulle bli starten til det formelle samarbeidet mellom de nordiske sykepleierorganisasjonene. Møtet skapte i tillegg historie ved på nordisk plan å samle 1.000 representanter fra et utpreget kvinnefag.

 

Velkomsthilsenen  fra dansk side lød: ”Danske Sygeplejerskers samlede Skare hilser i Dag vore finske, norske og svenske Søstre i stor Glæde over, at det lykkedes os at stævne til Fællesmødet og i stor Forventning om rigt udbytte af vort Samvær. Det er en stor Glæde, at saa mange vilde foretage den lange Rejsen hertil, og det varsler om, at der er god Jordbund for Samarbejde”

 

På fellesmøtets siste dag ble diskusjonen om etablering av et formalisert samarbeid innledet. Det var enighet om at ivaretagelse av sykepleiens interesser var et felles anliggende og at man ikke bare kan inspirere og lære av hverandre, men at man gjennom felles kan støtte hverandre i forhandlingene med respektive lands regjeringer.

 

Det var det enighet om følgende grunnlag for samarbeidet

 

1)      3 Aars uddannelse som Minstefordring

2)      En forkortelse af Sygeplejerskens arbejdsdag

3)      En mere ensartet Forbedring af Sygeplejerskernes Løn og Pension anses for paakrkrevet

4)      Samarejdet fortsættes ved Afholdelese af en nordisk Kongres hvert 3die Aar og en udøvende Komité bestaaende af 3 Medlemmer fra hvert af de 4 nordiske Lande. Denne Komité mødes minst een Gang om Aaret.

 

SSN representerer i dag gjennom sine medlemsorganisasjoner Dansk Sygeplejeråd, Finlands sjuksköterskeförbund, Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga, Felagið Føroyskir Sjúkrarøktarfrøðingar, Norsk Sykepleierforbund og Vårdförbundet over 300.000 nordiske sykepleiere

 

SSN skal være et samarbeidsorgan der representanter for medlemsorganisasjonene drøfter temaer og saker av felles interesse på det fagpolitiske, interessepolitiske og samfunnspolitiske området.

 

Samarbeidet skal bidra til:

 

-          utvikling av sykepleiernes kompetanse og funksjonsområde

-          en sykepleietjeneste med høy kvalitet

-          verdsetting av sykepleierfunksjonen i form av gode lønns- og arbeidsvilkår

-          innflytelse på beslutningsgrunnlaget for utvikling av nordiske helsetjenester og helsepolitikk.

 

I tillegg skal samarbeidet sikre koordinering av medlemsorganisasjonenes innsats i andre nordiske, europeiske og internasjonale fora.

 

Mer informasjon om SSN: www.ssn-nnf.org der du også gratis kan få tilsendt boken ”Fem svaner i flok” som omhandler SSNs historie i perioden 1920 – 1995. Fem svaner i flok.pdf
 

Deltakrerstiftelsesmøtet.pdf  Taktat stiftelsesmøtet.pdf   Stiftelsespersoner.pdf

SISTE SAKER

RSS-feed for nyheter
Ingen artikler er publisert